Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

A A A

 

dr Artur Brzychcy specjalista rehabilitacji medycznej

Konsultacja obejmuje analizę dokumentacji medycznej pacjenta, wykonanie testów na platformie rehabilitacyjnej, ustalenie planu i metody rehabilitacji.

Celem rehabilitacji układu równowagi jest ustąpienie lub zredukowanie uczucia zawrotów głowy, zaburzeń równowagi i ryzyka upadku.

Wskazaniami do rehabilitacji są: ch. Meniera,  jednostronne, obustronne, ostre, przewlekłe uszkodzenie błędnika, zawroty głowy wywołujące niepokój, lęk przed upadkiem, zaburzenia przedsionkowe wieku podeszłego, łagodne położeniowe zawroty głowy, polekowe obustronne uszkodzenie błędnika po aminoglikozydach, chemioterapii lub w przebiegu chorób ogólnoustrojowych, choroba lokomocyjna oraz odkręgosłupowe zawroty głowy.

Rehabilitacja zaburzeń równowagi zyskuje coraz większą popularność wśród osób starszych z podwyższonym ryzykiem złamań okołoupadkowych. Ma to związek z chęcią pozostania aktywnym i niezależnym ruchowo od bliskich. W tym przypadku mamy do dyspozycji TEST RYZYKA UPADKU, który z dużą dokładnością informuje badającego o ryzyku przewrócenia się pacjenta. Szybkie włączenie rehabilitacji likwiduje lub minimalizuje takie zagrożenie.

Kluczową rolę w skuteczności leczenia pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi odgrywa edukacja, dzięki której chory aktywniej uczestniczy w procesie terapeutycznym.

Z naszej strony możemy zagwarantować pacjentowi bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi zdobytym w klinikach we Francji i popartych własnym doświadczeniem, czego owocem jest stworzenie autorskich programów i narzędzi rehabilitacyjnych.